Gethero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla Gethero Sp. z o.o.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja Gethero Sp. z o.o. z zwiększenie rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa poprzez opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego, znalezienia partnerów biznesowych, pośredników handlowych, organizacji struktur sprzedaży, dywersyfikacji sposobów produkcji, rozwój oferty produktowej na różne rynki. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez profesjonalne opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, międzynarodowych, działań w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych.

 

Planowane efekty:

  1. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności: 1 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 przedsiębiorstwo.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 przedsiębiorstwo.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 49 200,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 40 000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 34 000,00 PLN

„Gethero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla Gethero Sp. z o.o.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”
Więcej informacji o projekcie

Buforowa 4E
52-131 Wrocław
[email protected]
+48 733 234 474
© Copyright GetHero Sp. z o.o. 2018
© Copyright GetHero Sp. z o.o. 2018